ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
اصول حسابداري بر اساس برنامه شوراي عالي برنامه‌ريزي براي رشته‌هاي حسابداري مديريت و اقتصاد 120,000  جمال رودكي دانشگاه شيراز
پژوهش‌هاي تجربي در حسابداري (ديگاه روش‌شناختي) 60,000  رشاد عبدالخليق - آجين كيا دانشگاه شيراز
تصميم آماري 40,000  جواد بهبوديان دانشگاه شيراز
حسابداري مديريت پيشرفته 170,000  روبرت پي مگي دانشگاه شيراز
حل مسايل اقتصادي با نرم‌افزار GAMS 230,000  علي حسين صمدي - ياسر بلاغي اينالو دانشگاه شيراز
روش‌هاي آماري چندمتغيره كاربردي (با نرم‌افزارهاي R و SPSS) 100,000  علي‌رضا نعمت‌اللهي - محسن ملكي دانشگاه شيراز
روش‌هاي پژوهش در علوم رفتاري و تربيتي 230,000  اصغر رضويه دانشگاه شيراز
رياضيات پايه و مقدمات آمار 140,000  احمد پارسيان - محمد فرجام دانشگاه شيراز
ساخت زبان فارسي 30,000  جلال رحيميان دانشگاه شيراز
فرهنگ سازماني (با تكيه بر مدل دنيسون) 40,000  عباس منوريان - محمد‌حسين قرباني-مسلم شريف دانشگاه شيراز
مباني سياست تطبيقي (دموكراسي‌هاي دنياي نوين) 95,000  كنث نيوتون - جان ون دث دانشگاه شيراز
مقدمه‌اي بر اقتصاد رياضي 37,000  حسين ذوالنور دانشگاه شيراز
مقياس تجديدنظر شده هوشي وكسلر براي كودكان 45,000  سيما شهيم دانشگاه شيراز