ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
اصول حسابداري بر اساس برنامه شوراي عالي برنامه‌ريزي براي رشته‌هاي حسابداري مديريت و اقتصاد 120,000  جمال رودكي دانشگاه شيراز
پژوهش‌هاي تجربي در حسابداري (ديگاه روش‌شناختي) 60,000  رشاد عبدالخليق - آجين كيا دانشگاه شيراز
حسابداري مديريت پيشرفته 170,000  روبرت پي مگي دانشگاه شيراز
حل مسايل اقتصادي با نرم‌افزار GAMS 230,000  علي حسين صمدي - ياسر بلاغي اينالو دانشگاه شيراز
روش‌هاي آماري چندمتغيره كاربردي (با نرم‌افزارهاي R و SPSS) 100,000  علي‌رضا نعمت‌اللهي - محسن ملكي دانشگاه شيراز
روش‌هاي پژوهش در علوم رفتاري و تربيتي 230,000  اصغر رضويه دانشگاه شيراز
رياضيات پايه و مقدمات آمار 140,000  احمد پارسيان - محمد فرجام دانشگاه شيراز
ساخت زبان فارسي 30,000  جلال رحيميان دانشگاه شيراز
فرهنگ سازماني (با تكيه بر مدل دنيسون) 40,000  عباس منوريان - محمد‌حسين قرباني-مسلم شريف دانشگاه شيراز
گسترش جهاني مرگ سياه در اواخر سده‌هاي ميانه 170,000  احمد فضلي‌نژاد دانشگاه شيراز
مباني سياست تطبيقي (دموكراسي‌هاي دنياي نوين) 95,000  كنث نيوتون - جان ون دث دانشگاه شيراز
مقدمه‌اي بر اقتصاد رياضي 37,000  حسين ذوالنور دانشگاه شيراز
مقياس تجديدنظر شده هوشي وكسلر براي كودكان 45,000  سيما شهيم دانشگاه شيراز
نگاهي به تصميم آماري 100,000  جواد بهبوديان دانشگاه شيراز