ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آسيب‌شناسي رواني باليني فيش (علايم و نشانه‌هاي در روان‌پزشكي) 120,000  پاتريسا كيسي - برندن كلي دانشگاه اروميه
اصول حسابداري 1 220,000  اكبر زواري رضايي - محمد ايماني برندق - حمزه ديدار دانشگاه اروميه
اصول حسابداري 2 90,000  اكبر زواري رضايي - محمد ايماني برندق - پرويز پيري - فرزاد غيور دانشگاه اروميه
تئوري و كاربردهاي اقتصاد خرد (خلاصه مفهوم‌ها سئوال‌ها و مسئله‌ها) 45,000  دومينيك سالواتوره دانشگاه اروميه
تئوري‌هاي رهبري و مديريت آموزشي 140,000  توني بوش دانشگاه اروميه
روش‌هاي عملي تحقيق در علوم انساني 50,000  محمد سيدعباس‌زاده دانشگاه اروميه
كليات مديريت آموزشي 22,000  محمد سيدعباس‌زاده دانشگاه اروميه
مديريت آموزشي (تئوري تحقيق و عمل) 300,000  وين ك. هوي - سيسيل ج. ميسكل دانشگاه اروميه
مقدمه‌اي بر رهبري آموزشي و رفتار سازماني 55,000  پتي چنس - ادوارد چنس دانشگاه اروميه
مقدمه‌اي بر مدل‌يابي معادلات ساختاري به روش PLS و كاربرد آن در علوم رفتاري با معرفي نرم‌افزارهاي SmartPLS, VisualPLS, PLS-Graph با CD 75,000  ميرمحمد عباس‌زاده - جواد اماني ساري‌بگلو - هيمن خضري‌آذر - قاسم پاشوي دانشگاه اروميه
نابرابري‌هاي آموزشي (برنامه‌ريزي نظريه‌ها و مدل‌ها) 100,000  محمد حسني - مريم سامري - ميرنجف موسوي دانشگاه اروميه