ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آموزش و پرورش كودكان عقب‌مانده (ديدگاه‌ها ارزيابي و راهبردها) 49,000  بيل‌ري گيرهارت سپاهان
ارتباط موثر انساني رمز موفقيت 33,000  سيروس آقايار - معصومه ايزدي سپاهان
استراتژي‌هاي برند موفق 60,000  لارس فينزكود سپاهان
تحليلي از استراتژي سازمان‌هاي موفق و ناموفق 140,000  امير سيدي - حسن مهرمنش - الهام حسني سپاهان
تعارض و حل آن با رويكرد هوش هيجاني 35,000  سيروس آقايار - علي‌رضا رزقي رستمي سپاهان
تواناسازي كاركنان و توانمندسازي سازمان 45,000  سيروس آقايار سپاهان
راهنماي والدين كودكان آسپرگر و اوتيسم با عملكرد بالا 33,000  سالي اوزنوف - جرالدين داوسن - جيمز مك پار سپاهان
روش‌هاي فروش سودمند 140,000  ريچارد دني سپاهان
زندگي بهتر شغلي و شخصي با هوش هيجاني 40,000  سيروس آقايار - معصومه ايزدي سپاهان
فرآيند سياست‌گذاري عمومي (سياست تحليل و انتخاب) 115,000  حسن الماسي سپاهان
فرهنگ كوچك سپاهان (انگليسي فارسي) 140,000  اقبال فرهت سپاهان
فرهنگ ميانه‌ي سپاهان 250,000  اقبال فرهت سپاهان
مباني رفتار سازماني 170,000  بهروز قاسمي سپاهان
متمم اقتصاد مهندسي 45,000  رضا رمضانيان سپاهان
مديريت استراتژيك (با نگاهي جامع بر پارادايم‌ها مكاتب مدل‌ها و فرآيندها) 300,000  بهروز قاسمي سپاهان
مديريت بودجه‌ريزي دولتي در ايران 90,000  حسن الماسي سپاهان
مديريت پروژه 40,000  پيتر هابز سپاهان
مديريت توسعه (از تئوري تا عمل) 110,000  حسن الماسي سپاهان
مديريت رفتار سازماني 420,000  بهروز قاسمي سپاهان
مهندسي بازاريابي 250,000  گاري ال ليلن - آرويند رانگاسوامي سپاهان
نابينايي و ادراك محيط 30,000  روشنك شفيعي - پرويز شريفي درآمدي سپاهان
هوش هيجاني (كاربرد هوش در قلمرو هيجان) 35,000  سيروس آقايار - پرويز شريفي درآمدي سپاهان
هوش هيجاني و بهبود رابطه با خود و ديگران 40,000  پرويز شريفي درآمدي - سيروس آقا‌يار سپاهان