ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)


نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آمار براي مديريت و اقتصاد 1 27,000  ويليام مندنهال - جيمز راينموث - رابرت بي ور دانشكده امور اقتصادي
اقتصادسنجي كاربردي پيشرفته 187,000  حسين عباسي‌نژاد - احمد تشكيني دانشكده امور اقتصادي
الگوي جديد ارائه صورت‌هاي مالي 100,000  كامبيز فرقان‌دوست حقيقي - محمدعلي نصر دانشكده امور اقتصادي
انديشه‌هاي برتر اقتصاددانان جهان 60,000  علي تك‌روستا دانشكده امور اقتصادي
بيان حقايق بازار در نمودارهاي شمعي (نمايش احساسات معامله‌گران) 160,000  مارتين ج پرينگ دانشكده امور اقتصادي
تجارت الكترونيكي كاربردي 40,000  محمد نصر اصفهاني - احسان رسولي‌نژاد دانشكده امور اقتصادي
حسابداري دولتي 170,000  حسين حسيني عراقي - يحيي آقالو دانشكده امور اقتصادي
حسابداري صنعتي 2 80,000  عباس حسيني سهي - محمود عربي دانشكده امور اقتصادي
حسابرسي دولتي (نظري و عملي) 170,000  حسين حسيني عراقي دانشكده امور اقتصادي
حسابرسي مالياتي (بيگ‌پور) 150,000  محمد‌علي بيگ‌پور دانشكده امور اقتصادي
روش تحقيق در مطالعات مالي و اقتصادي (با رويكرد تحليل داده) باCD 100,000  غلام‌حسين اسدي - حسن خان‌جمالي دانشكده امور اقتصادي
روش تحقيق و ماخذ‌شناسي در علوم اجتماعي 30,000  ناصر فرشادگهر - محمدحسن شهيدي دانشكده امور اقتصادي
سازمان‌هاي پولي و مالي و اقتصادي بين‌المللي 160,000  علي تك‌روستا دانشكده امور اقتصادي
سياست‌هاي توسعه صنعتي ايران 147,000  عباس سليميان دانشكده امور اقتصادي
مجموعه منتخبي از برجسته‌ترين متون تخصصي گمرك 90,000  غلامرضا صفاري طاهري دانشكده امور اقتصادي
مديريت استراتژيك و پويايي‌هاي سازماني 29,000  رالف استيسي دانشكده امور اقتصادي
مديريت ريسك اعتباري در بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري (مفاهيم و مدل‌ها) 85,000  فيض فلاح شمس - مهدي رشنو دانشكده امور اقتصادي
مديريت ريسك و بيمه اعتبار تجاري 90,000  سعيد صحت - پژمان زندي دانشكده امور اقتصادي
مديريت سازمان مالياتي (نگرش سيستمي) 12,000  جيت گيل دانشكده امور اقتصادي
مديريت منابع انساني 150,000  حسن رنگريز دانشكده امور اقتصادي
نظريه بازي‌ها و كاربردهاي اقتصادي 90,000  علي سوري دانشكده امور اقتصادي