ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
ارزيابي اقتصادي طرح‌ها 280,000  محمدنقي نظرپور - زينب كسرائي دانشگاه مفيد
اسلام سياسي در ايران 240,000  محمدعلي حسيني‌زاده دانشگاه مفيد
اقتصاد بخش عمومي 145,000  يدالله دادگر دانشگاه مفيد
الگو و روند در سياست خارجي ايران 75,000  ابراهيم متقي - زهره پوستين‌چي دانشگاه مفيد
الگوهاي تصميم‌گيري در سياست خارجي ايران (بررسي مقايسه‌اي دوران پهلوي دوم و جمهوري اسلامي) 155,000  رضا موسوى‌نيا دانشگاه مفيد
انديشه سياسي عرب در دوره معاصر 140,000  انور عبدالملك دانشگاه مفيد
بانك‌داري بدون ربا (از نظريه تا تجربه) 195,000  محمدنقي نظرپور - عباس موسويان دانشگاه مفيد
بنياد انديشه سياسي در اسلام (از تكوين تا تدوين) 240,000  علي ميرموسوي دانشگاه مفيد
تاريخ تحول دولت در اسلام 250,000  داود فيرحي دانشگاه مفيد
تاريخ تحولات انديشه اقتصادي (آزموني مجدد) 110,000  يدالله دادگر دانشگاه مفيد
دولت مدرن در ايران 150,000  رسول افضلي دانشگاه مفيد
روش‌شناسي علوم سياسي 320,000  صادق حقيقت دانشگاه مفيد
مباني انديشه سياسي در اسلام 230,000  صادق حقيقت دانشگاه مفيد