ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آشنايي با اصول حسابداري و مقدمات هزينه‌يابي 70,000  ناصر حميدي - محمد مهدي حميدي‌زاده گسترش علوم پايه
آمار و كاربرد آن در مديريت 2 85,000  مسعود نيكوكار گسترش علوم پايه
راهنماي حل رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1 55,000  مسعود نيكوكار گسترش علوم پايه
راهنماي حل رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2 56,000  مسعود نيكوكار گسترش علوم پايه
راهنماي حل مسايل آمار و كاربرد آن در مديريت 2 45,000  مسعود نيكوكار گسترش علوم پايه
رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1 82,000  مسعود نيكوكار گسترش علوم پايه
فرهنگ اصطلاحات حسابداري (2 سويه) 120,000  اريك لويس كهلر گسترش علوم پايه