ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آشنايي با اصول حسابداري و مقدمات هزينه‌يابي 70,000  ناصر حميدي - محمد مهدي حميدي‌زاده گسترش علوم پايه
راهنماي حل رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1 55,000  مسعود نيكوكار گسترش علوم پايه
راهنماي حل رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2 56,000  مسعود نيكوكار گسترش علوم پايه
رياضيات و كاربرد آن در مديريت 1 82,000  مسعود نيكوكار گسترش علوم پايه