ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آشنايي با فن نويسندگي 100,000  يدالله طالشي بال
برنامه درسي تلفيقي (استاندارد محور) 160,000  سوزان ام. دريك بال
درآمدي بر آشنايي با ادبيات جهان 150,000  فرهاد طهماسبي بال
روش تحقيق در علوم انساني (راهنماي عملي در تنظيم طرح پژوهش) 100,000  رضا محمودي - شهربانو ربيعي بال
رهيافتي نوين در تكنولوژي آموزشي 150,000  صغري افكانه - زهرا طالب - عباس شكوري شالدهي بال
كاربرد زبان بدن در تدريس (زبان بدن براي معلمان شايسته) 150,000  شون نيل - كريس كازول بال
مطالعات برنامه درسي 80,000  ديويد جي فليندرز - استفن ج ثورنتون بال
مقدمات روش تحقيق (علوم انساني) 36,000  رضا محمودي - شهربانو ربيعي بال
نگاهي جديد به آموزش‌هاي ضمن خدمت معلمان 35,000  دنيس اسپاركس - استفاني هايرش بال
نيازسنجي آموزشي در سازمان‌ها 35,000  شهروز فرجاد بال
نيازسنجي برنامه‌ريزي درسي‌محور 42,000  كورش فتحي واجارگاه - محرم آقازاده بال