ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
2000 سوال 4 گزينه‌اي زبان تخصصي رشته مديريت 75,000  محمدرضا ناصرزاده - ياشار دهدشتي نگاه دانش
مروري جامع بر حسابداري مالي 1 (بر اساس استانداردهاي حسابرسي ايران) 135,000  ايرج نوروش و ديگران نگاه دانش