ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
ابزار سنجش ويژگي‌هاي شخصيتي كارآفرينان ايراني 40,000  اسدالله كرد نائيج - محمدرضا زالي - حيدرعلي هومن - شهاب‌الدين شمس دانشگاه تربيت مدرس
تفكر و مديريت استراتژيك (تئوري و عمل) 550,000  اسدالله كرد نائيج دانشگاه تربيت مدرس
جستارهاي نظرورزانه در تعليم و تربيت 225,000  محمود مهرمحمدي دانشگاه تربيت مدرس
خدمات توسعه كسب و كار (مفاهيم و رهيافت‌ها) 150,000  حميدرضا شاهوردي - حسين صالحي وزيري دانشگاه تربيت مدرس
روش‌هاي تحليلي در برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي 350,000  ژين هائو وانگ - راينر فوم هوفه دانشگاه تربيت مدرس
زنجيره تامين تحليلي 320,000  كمال چهارسوقي - جعفر حيدري دانشگاه تربيت مدرس
شيوه‌نامه ويرايش دانشگاه تربيت مدرس 100,000  حسن ذوالفقاري - ابراهيم خدايار دانشگاه تربيت مدرس
فرهنگ واژگان زبان‌شناسي 180,000  ارسلان گلفام - هنگامه واعظي - نگار مومني دانشگاه تربيت مدرس
مباحث ويژه در مديريت زنجيره تامين : با تمركز بر مدل‌سازي مذاكره بين شركا 220,000  رضا برادران كاظم‌زاده - زهره كاهه دانشگاه تربيت مدرس
مباني جامعه‌شناسي زبان 320,000  رضا غفارثمر دانشگاه تربيت مدرس
مباني منطق فلسفي 95,000  لطف‌الله نبوي دانشگاه تربيت مدرس
مباني منطق موجهات 100,000  لطف‌الله نبوي دانشگاه تربيت مدرس
مباني منطق و روش‌شناسي 260,000  لطف‌الله نبوي دانشگاه تربيت مدرس
مديريت اوقات فراغت و ورزش‌هاي تفريحي 250,000  محمد احساني - سارا كشكر دانشگاه تربيت مدرس
مديريت راهبردي برند 100,000  پرويز احمدي - سهيلا خدامي دانشگاه تربيت مدرس
مسايل اقتصاد خرد و جواب‌ها 20,000  ديويد وينچ دانشگاه تربيت مدرس
مقدمه‌اي بر سياست‌گذاري علم فن‌آوري و نوآوري 570,000  سپهر قاضي نوري - سروش قاضي نوري دانشگاه تربيت مدرس
نشانه معناشناسي ادبيات (نظريه و روش تحليل گفتمان ادبي) 180,000  حميدرضا شعيري دانشگاه تربيت مدرس