ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
35 شيوه كنترلي براي توسعه و بهسازي منابع انساني 32,000  يان مك كي سازمان مديريت صنعتي
7 گام براي شروع موفق 1 كسب و كار 20,000  نعيم ظفر سازمان مديريت صنعتي
90 روز نخست يك مدير (استراتژي‌هاي كليدي موفقيت براي مديران جديد در تمام سطوح سازماني) 200,000  مايكل واتكينز سازمان مديريت صنعتي
آناليز پورتفوي (از رويكرد احتمالي تا رويكردهاي اعتباري و غيرقطعي) 125,000  زياكسيا هانگ سازمان مديريت صنعتي
آنچه از شركت‌هاي موفق آموختيم 20,000  وفا غفاريان - هما اعلمي ميلاني سازمان مديريت صنعتي
ابزارهاي ضروري براي مشاوره مديريت (ابزارها مدل‌ها و رويكردها براي مشتريان و مشاوران) 45,000  سيمون اي. بارتون سازمان مديريت صنعتي
ابزارهاي كنترل كيفيت آماري (نگرشي كاربردي) 32,000  حسين حقيقي - اكبر شاه‌كرمي سازمان مديريت صنعتي
اخلاق حرفه‌اي در فناوري اطلاعات و ارتباطات 150,000  احد فرامرز قراملكي - محسن حيدريان سازمان مديريت صنعتي
ارزش‌گذاري سهام و تحليل بازار 240,000  عباس بخشياني سازمان مديريت صنعتي
ارزيابي طرح‌هاي صنعتي 260,000  داوود مجيديان سازمان مديريت صنعتي
ارزيابي متوازن گام به گام راهنماي طراحي و پياده سازي 55,000  پل آر نيون سازمان مديريت صنعتي
استاندارد ISO / TS 10004:2010 سيستم مديريت كيفيت مديريت رضايت مشتري خطوط راهنماي پايش و اندازه‌گيري رضايت مشتري 35,000  جابر نجف‌نيا - داور غايبي سازمان مديريت صنعتي
استخدام بهترين‌ها (راهنماي مديران براي انجام مصاحبه‌هاي استخدامي اثربخش و انتخاب بهترين نيروها) 60,000  مارتين يايت سازمان مديريت صنعتي
استخدام و حفظ بهترين كاركنان 150,000  علي شيرازي سازمان مديريت صنعتي
استراتژي براي سطح بنگاه مادر 320,000  اندرو كمپبل سازمان مديريت صنعتي
استراتژي شركت‌هاي چند كسب‌وكاري (رويكرد مبتني بر منابع در شركت‌هاي هلدينگ) 300,000  ديويد كاليس - سينتيا مونتگومري سازمان مديريت صنعتي
استراتژي نمايي 360 درجه (اصول برنامه‌ريزي استراتژيك و اصول پياده‌سازي و ارزيابي استراتژي) 200,000  وفا غفاريان - فرين تفويضي سازمان مديريت صنعتي
استعاره‌هاي مديريتي (جايگاه استعاره در زبان و نظريه‌هاي سازماني) 35,000  مسعود بينش سازمان مديريت صنعتي
استقلال بانك مركزي راهكاري براي كنترل تورم 72,000  حيدر مستخدمين حسيني - علي‌اصغر محرابي سازمان مديريت صنعتي
اسرار ثروت‌آفريني سريع (رازهاي كسب سريع ثروت و كاميابي در مديريت بازاريابي) 28,000  تي هارواكر سازمان مديريت صنعتي
اشتباهات و موفقيت‌هاي مديريت 200,000  روبرت اف.هارتلي سازمان مديريت صنعتي
اصول مديريت كارخانه 180,000  حسن فارسيجاني - عليرضا حسين‌بيگي سازمان مديريت صنعتي
اصول و فنون مذاكره 180,000  راجر فيشر - ويليام يوري سازمان مديريت صنعتي
اصول و فنون موفقيت در فروش 45,000  ديويد هيلير سازمان مديريت صنعتي
اصول و مباني حسابداري 300,000  پرويز بختياري سازمان مديريت صنعتي
اقتصاد براي بازارهاي مالي 65,000  برايان كتل سازمان مديريت صنعتي
اقتصاد بنگاه (مفاهيم اقتصاد كسب و كار براي مديران) 19,500  گرين‌وود - كارتر سازمان مديريت صنعتي
اقتصاد صنعتي 65,000  احمد صدرائي جواهري سازمان مديريت صنعتي
اقتصاد مديريت 125,000  منوچهر فكري ارشاد - مجيد درويش سازمان مديريت صنعتي
اندازه‌گيري رضايت خاطر مصرف‌كننده 18,000  باب هيز سازمان مديريت صنعتي
با معماران عصر ديجيتال 28,000  مسعود بينش سازمان مديريت صنعتي
بازآفريني سازمان (طرحي براي سازمان‌هاي سده 21) 290,000  راسل ايكاف سازمان مديريت صنعتي
بازي‌هاي آموزشي براي سازمان يادگيرنده 30,000  جيمز كرك - لين كرك سازمان مديريت صنعتي
بالندگي فردي و سازماني (چگونه مي‌توانيم در زندگي فردي و سازماني پرانرژي نوآور و موفق باشيم) 65,000  مسعود بينش - سيما مهذب حسينيان سازمان مديريت صنعتي
بخش‌بندي بازار در عمل 50,000  سالي ديب - ليندن سيمكين سازمان مديريت صنعتي
بررسي و تحليل حوادث شغلي و صنعتي (با بهره‌مندي از شاخص‌ها و معيارهاي سنجش و ارزيابي عملكرد ايمني) 130,000  منوچهر اميدواري - ساجد نوروزي سازمان مديريت صنعتي
برنامه‌ريزي استراتژيك و برنامه‌ريزي كسب‌وكار (رويكرد تفكر سيستمي) 105,000  استفن جي. هينز سازمان مديريت صنعتي
برنامه‌ريزي بر پايه سناريو (سناريونگاري) در سازمان‌ها (چگونه سناريوها را طراحي كرده به كار گرفته و ارزيابي كنيم) 280,000  توماس جي. چرماك سازمان مديريت صنعتي
برنامه‌ريزي سيستماتيك نظام نگهداري و تعميرات در بخش صنايع و خدمات 390,000  محمد سيد‌حسيني سازمان مديريت صنعتي
پاداش تحقق استراتژي 110,000  رابرت اس كاپلان - ديويد پي نورتون سازمان مديريت صنعتي
پرورش توانايي‌هاي رهبري 60,000  آرتور اچ. بل- ديل ام. اسميت سازمان مديريت صنعتي
پنج عينك آينده‌نگري (چگونه با كمك مدل ELTVILLE آينده را بهتر پيش‌بيني و درك نماييم 260,000  پيئرو ميتچيتيچ سازمان مديريت صنعتي
پنجمين فرمان (خلق سازمان فراگير) 380,000  پيتر سنگه سازمان مديريت صنعتي
پياده‌سازي كارت امتيازي متوازن در مديريت پروژه 85,000  جسيكا كييس سازمان مديريت صنعتي
تجاري‌سازي فن‌آوري‌هاي نوآورانه 80,000  جوزف توهيل - گرگوري ج توهيل - توماس آ اوريوردان سازمان مديريت صنعتي
تحريم و اختلال در زنجيره تامين (تجزيه و تحليل و راهكارهاي مقابله) 60,000  حسام‌الدين ذگردي - هدي داورزني سازمان مديريت صنعتي
تحقق قابليت پنهان سازمان‌ها از طريق مديريت اجتماعي اقتصادي 55,000  اچ ساول - وي. زاردت - ام. بونت سازمان مديريت صنعتي
تحقيق در عمليات نرم (رويكردهاي ساختاردهي مسئله) 280,000  عادل آذر - فرزانه خسرواني - رضا جلالي سازمان مديريت صنعتي
تحليل بازار مسكن ايران 180,000  بهروز ملكي سازمان مديريت صنعتي
ترجمه استراتژي شركت به استراتژي پروژه 80,000  پيتر موريس - اشلي جيميسون سازمان مديريت صنعتي