ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
اضطراب (تعريف روش‌هاي تحقيق و درمان) 140,000  مهناز كسمتي - مژگان ترابي شلاك
بازديد از منزل در مددكاري اجتماعي 150,000  امين موحدي - عباس‌علي يزداني شلاك
راهنماي سرپرستي و كارورزي در مددكاري اجتماعي 200,000  حسن موسوي چلك شلاك
روانشناسي اجتماعي 90,000  سياوش شايسته - بهمن ابراهيمي - علي اسماعيلي شلاك
روش تحقيق و آمار به زبان ساده 70,000  علي سادئي شلاك
زبان تخصصي مددكاري اجتماعي 180,000  قاسم قجاوند - زهرا قجاوند - كاظم قجاوند - عليرضا شاهپوري شلاك
مباني روانشناسي عمومي 350,000  علي اسماعيلي - سياوش شايسته - ناصر گودرزي شلاك
مباني مددكاري اجتماعي 75,000  قاسم قجاوند - زهرا قجاوند - كاظم قجاوند شلاك
مددكاري اجتماعي 2 كار با فرد 2 (فرد و خانواده) 300,000  حسن موسوي چلك شلاك
مشاوره نوتواني 180,000  كاظم قجاوند شلاك