ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
استراتژي بازاريابي 27,000  محمد اعرابي - حميد‌رضا رضواني انستيتو ايز ايران
استراتژي‌هاي مالي 27,000  محمد اعرابي - محمد رزم‌جوي انستيتو ايز ايران
افزايش توان سودآوري 20,000  آن‌ها وكينز - كلايو ترنر انستيتو ايز ايران
انفجار جمعيت 25,000  ديويد فوت - دانيل استافمن انستيتو ايز ايران
ايجاد انگيزه براي كار و زندگي 23,000  ايواناكو جوزو انستيتو ايز ايران
برنامه‌ريزي و مديريت هدف‌گراي پروژه LFA 10,000  علي‌اكبر احمدي جوقي - مهدي مهدوي عرب انستيتو ايز ايران
ترازنامه در محيط كار 15,000  آن هاوكينز - كلايوترنر انستيتو ايز ايران
جسارت خودباوري و اعتماد به نفس 12,000  ماكس اگرت انستيتو ايز ايران
جلسات اداري 12,000  پاتريك فورسايت انستيتو ايز ايران
راهنماي سرپرستان (راهنماي فوري و آسان براي هر مدير) 10,000  كارير - پريس انستيتو ايز ايران
راهنمايي براي مديران خدمات فن‌آوري اطلاعات 30,000  جني داگمور - شرلي ليسي انستيتو ايز ايران
زندگي خود را دگرگون كنيد 32,000  كارول گاسكل انستيتو ايز ايران
شما بهترين انتخاب براي مديريت كسب و كار خود هستيد 9,500  ريچارد والترز انستيتو ايز ايران
شيوه‌هاي كارآموزي 8,500  جف آلرد - باب كاروي - ريچارد اسميت انستيتو ايز ايران
ضروريات كسب و كار از نگاه هاروارد (جعبه ابزار بازاريابي) 10 استراتژي مورد نياز براي دستيابي به موفقيت 25,000  ريچارد لوئك انستيتو ايز ايران
كشف جواهري به‌نام IT براي موفقيت در كار 8,500  ريچارد والترز انستيتو ايز ايران
كليد‌هاي طلايي مدير خلاق 35,000  جان تاونسند و جاكوئيزفاوير انستيتو ايز ايران
مباني خلاقيت در مديريت 14,500  آرش نصيرزاده انستيتو ايز ايران
مدير 13,000  جان تاونزند انستيتو ايز ايران
مديريت بر روسا 14,500  پاتريك فورسيت انستيتو ايز ايران
مديريت برنامه‌ريزي سيستم‌هاي استراتژيك 17,000  احمد پيرنيا انستيتو ايز ايران
مديريت تغيير 25,000  نيل راسل جونز انستيتو ايز ايران
مميزي و مديريت امنيت اطلاعات 16,000  مهدي سيفي - احمد شربت‌اوغلي انستيتو ايز ايران
مهارت‌هاي تلفن كردن 10,000  پاتريك فورسايت انستيتو ايز ايران
نقش هماهنگ كننده در سازمان 15,000  جان تانسند - پل دانووان انستيتو ايز ايران
نگاهي به مديريت اسلامي 20,000  مهدي نايه انستيتو ايز ايران