ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

زمستانه
اينستاگرام انتشارات آگاه كانال تلگرام انتشارات آگاه
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آداب ديپلماسي و فنون مذاكره 280,000  داود آقايي دانشگاه تهران
آشنايي با فن سنجش از دور و كاربرد در منابع طبيعي 50,000  محمود زبيري - علي‌رضا مجد دانشگاه تهران
آمار پيشرفته كاربردي همراه با spss 200,000  هوشنگ نايبي دانشگاه تهران
آمار كاربردي در پژوهش‌هاي رفتاري 1 (توصيف آماري) (به همراه خروجي‌هاي نرم‌افزار SPSS) 150,000  جواد پوركريمي دانشگاه تهران
ابزار عمومي تحقيق 100,000  علي فاخر دانشگاه تهران
اخلاق نيكوماخوس (جلد اول و دوم) 90,000  ارسطاطاليس دانشگاه تهران
ارتباط درماني (چه بگوييم و چه وقت بگوييم) 180,000  پل واكتل دانشگاه تهران
ارزيابي و آزمون‌گري روان‌شناختي 350,000  محمد خداياري‌فرد - اكرم پرند دانشگاه تهران
از چاپ‌خانه تا كتاب‌خانه 75,000  قاسم صافي دانشگاه تهران
از شار تا شهر 120,000  محسن حبيبي دانشگاه تهران
استراتژي كسب و كار بين‌الملل در كشور (بازارهاي نوظهور رويكرد شبكه نهادي) 180,000  هانس جانسون دانشگاه تهران
اصول پويايي جمعيت و كاربرد آن‌ها 50,000  آلن بريمن دانشگاه تهران
اصول تعليم و تربيت 60,000  علي شريعتمداري دانشگاه تهران
اصول و روش‌هاي آمار 80,000  مرتضي نصفت دانشگاه تهران
اصول و روش‌هاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي 120,000  كرامت‌الله زياري دانشگاه تهران
اقتصاد اطلاعات 70,000  جعفر عبادي دانشگاه تهران
اقتصاد سياسي (مباني كاركرد و فرآيند) 300,000  عباس مصلي‌نژاد دانشگاه تهران
اقتصاد سياسي توسعه و توسعه‌نيافتگي 140,000  احمد موثقي دانشگاه تهران
اقتصاد كلان 1 رويكرد جديد جلد 1 (رشد و نوسانات اقتصادي) 120,000  رابرت برو - آپوستولوس سرلتيس دانشگاه تهران
اقتصاد كلان چالش در ديدگاه‌هاي سنتي (نئوكلاسيك‌ها كينزين‌ها و پوليون) 160,000  ابراهيم گرجي دانشگاه تهران
اقتصاد نهادي 45,000  برنارد چاونس دانشگاه تهران
اقتصادسنجي (مباني و روش‌ها) 120,000  حسين عباسي‌نژاد دانشگاه تهران
اقتصادسنجي پانل ديتا 87,000  حميدرضا اشرف‌زاده دانشگاه تهران
اقتصادسنجي كاربردي (رويكردهاي نوين) 50,000  حميد ابريشمي دانشگاه تهران
اقليم‌شناسي 105,000  ابراهيم جعفرپور دانشگاه تهران
انسان در جستجوي معني 60,000  ويكتور فرانكل دانشگاه تهران
انقلاب و بسيج سياسي 80,000  حسين بشيريه دانشگاه تهران
اولويت‌هاي توسعه روستايي 140,000  ام. ال. داوان دانشگاه تهران
ايجاد سازمان يادگيرنده (توسعه عناصر پنج‌گانه براي يادگيري سازماني) 40,000  مايكل جي. ماركوارت دانشگاه تهران
بازارها و نهادهاي مالي 1 250,000  آنتوني ساندرز - مارسيا كورنت دانشگاه تهران
بازاريابي خدمات بانكي 140,000  محمد مقيمي - مسعود كيماسي دانشگاه تهران
بازرگاني بين‌الملل 160,000  محمد حقيقي دانشگاه تهران
بازكاوي روش تحقيق آميخته 260,000  مصطفي رضوي - مرتضي اكبري - مرتضي جعفرزاده - محمدرضا زالي دانشگاه تهران
برنامه‌ريزي خطي 140,000  محمدجواد اصغرپور دانشگاه تهران
برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهري 100,000  كرامت‌الله زياري دانشگاه تهران
بيومكانيك فنون ورزشي 40,000  جيمز هي دانشگاه تهران
پديده انقلاب 60,000  مصطفي ملكوتيان دانشگاه تهران
پيدايش نظريه‌هاي جامعه‌شناسي 25,000  غلام‌رضا جمشيدي‌ها دانشگاه تهران
تاريخ اسلام 120,000  علي‌اكبر فياض دانشگاه تهران
تاريخ تحليلي زبان فارسي 80,000  حميرا زمردي دانشگاه تهران
تاريخ جهاني 2و1 500,000  دولاندلن دانشگاه تهران
تاريخ سياسي اجتماعي خاورميانه (از عصر قديم تا پسا عصر جديد) 280,000  محمد هوشي‌السادات دانشگاه تهران
تاريخ فلسفه در دوره يوناني 240,000  اميل بريه دانشگاه تهران
تاريخ و نظريه اجتماعي 45,000  پيتر برك دانشگاه تهران
تبارشناسي و تعليم و تربيت 80,000  نرگس سجاديه دانشگاه تهران
تحقيق در عمليات پيشرفته 220,000  محمدجواد اصغرپور دانشگاه تهران
تحليل اقتصادي نظريه و كاربرد (اقتصاد خرد) 1 180,000  چارلز موريس - اون فيليپس دانشگاه تهران
تحليل اقتصادي نظريه و كاربرد (اقتصاد خرد) 2 25,000  اس. چارلز موريس - اون آر. فيليپس دانشگاه تهران
تحليل داده‌هاي تحقيقات كمي 160,000  هوشنگ نايبي دانشگاه تهران
تراژدي علوم سياسي (سياست علم و دموكراسي) 220,000  ديويد ريچي دانشگاه تهران