ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
10 تز در باب سياست با 2 پيوست 18,000  ژاك رانسير رخ‌داد نو
10 روز با داعش از درون دولت اسلامي 230,000  يورگن تودنهوفر كوله‌پشتي
11 سپتامبر 11,000  نوام چامسكي درسا
15 مدل رقيب و بديل نوسازي توسعه و دگرگوني سياسي در نظم حقوق بشري فردي بومي جهاني‌شده 160,000  حسين سيف‌زاده قومس
17 تضاد و پايان سرمايه‌داري 270,000  ديويد هاروي اختران
2 رساله حكومت 200,000  جان لاك نگاه معاصر
4 مقاله درباره آزادي 170,000  آيزايا برلين خوارزمي
5 گفتار در باب حكومت 105,000  صادق زيباكلام روزنه
9 مقاله در جامعه‌شناسي تاريخي ايران (نفت و توسعه اقتصادي) 195,000  محمدعلي همايون كاتوزيان مركز
آتش و خاكستر (موفقيت و شكست در سياست) 130,000  مايكل ايگناتيف آگاه
آخرين سنگر آزادي (مجموعه مقالات ميرجعفر پيشه‌وري در روزنامه حقيقت ارگان اتحاديه عمومي كارگران ايران 1301 -1300) 300,000  رحيم رئيس‌نيا شيرازه
آداب ديپلماسي و فنون مذاكره 280,000  داود آقايي دانشگاه تهران
آرا و انديشه سيد جمال‌الدين اسدآبادي 48,000  بهرام نوازني پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
آرمان‌شهر در انديشه ايراني 120,000  حجت‌الله اصيل ني
آرمان‌ها و ايدئولوژي‌ها 240,000  ترنس بال - ريچارد دگر كتاب آمه
آزادي (مقدمه به همراه گزيده متون) 260,000  نايجل واربرتون نگاه معاصر
آزادي فرد و قدرت دولت 150,000  محمود صناعي هرمس
آزادي و سازمان 250,000  برتراند راسل فرزان روز
آزادي و قدرت و قانون 180,000  فرانتس نويمان - هربرت ماركوزه خوارزمي
آسوكا و پارس (پيش‌روي فرهنگ ايراني به شرق) 48,000  ئه ايچي ايموتو پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
آسياي مركزي جديد (تاثير منطقه‌اي كنشر‌گران بين‌المللي) 180,000  اميليان كاوالسكي مخاطب
آشنايي با علم سياست (مكتب‌هاي سياسي و نهادهاي بين‌المللي) 25,000  عقيل پوركيوان اخوان
آشنايي با علوم سياسي 120,000  پيتر جويس معين
آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه‌شناسي 440,000  حميد عضدانلو ني
آشوب در سياست جهان 395,000  جيمز روزنا روزنه
آفت امريكايي (برملاسازي امپراتوري امريكا) 67,000  جان بلامي فاستر - رابرت دابليو مك‌چسني اميركبير
آمريكا نگاهي از درون 140,000  موريس برمن سروش
آمريكا و اسلام سياسي 65,000  فواز جرجيس پژوهش‌كده مطالعات راهبردي
آمريكاي پس از 11 سپتامبر سياست داخلي و خارجي 21,000  محمود يزدان‌فام پژوهش‌كده مطالعات راهبردي
آمريكاي لاتين و سوسياليسم قرن 21 (راهكاري براي پيش‌گيري از اشتباهات) 38,000  حسن فشاركي‌زاده (ح الف پويا) اشاره
آموزش پژوهش و توليد دانش سياسي (مطالعه كانادا) 60,000  اميرمحمد حاجي يوسفي پژوهش‌كده مطالعات فرهنگي و اجتما
آموزش دانش سياسي (مباني علم سياست نظري و تاسيسي) 260,000  حسين بشيريه نگاه معاصر
آموزش سياسي 1 (مباني علم سياست انديشه سياسي جامعه‌شناسي سياسي مسايل جهان سوم) 400,000  جواد قرباني - بهزاد رون دنياي اقتصاد
آموزش سياسي 2 (تاريخ تحولات ايران سياست تطبيقي روابط بين‌الملل حقوق و سازمان‌هاي بين‌المللي) 400,000  جواد قرباني دنياي اقتصاد
آيا دموكراسي در آمريكا ممكن است 100,000  رونالد دوركين مينوي‌خرد
آيا قرن آمريكا به پايان رسيده است؟ 100,000  جوزف ناي دنياي اقتصاد
آيا نقد سكولار است (كفرگويي جراحت و آزادي بيان) 160,000  طلال اسد - جوديت باتلر - وندي براون - صبا محمود ني
آينده آزادي (اولويت ليبراليسم بر دموكراسي) 210,000  فريد ذكريا طرح نو
آينده اسلام 350,000  جان اسپوزيتو ثالث
آينده پساانساني ما 33,000  فرانسيس فوكوياما موسسه ايران
آينده سرمايه‌داري 36,000  لستر تارو ديدار
آينده فرا انساني ما (پيامدهاي انقلاب بيوتكنولوژي) 230,000  فرانسيس فوكوياما طرح نو
آينده محيط امنيتي در خاورميانه 18,000  دانيل بايمن پژوهش‌كده مطالعات راهبردي
آينده‌پژوهي ثبات سياسي ايران 170,000  عبدالمحمود محمدي لرد پژوهش‌كده مطالعات راهبردي
آينده‌پژوهي در مطالعات استراتژيك 90,000  ماندانا تيشه‌يار پژوهش‌كده مطالعات راهبردي
آينده‌نگاري راهبردي در برنامه‌ريزي و توسعه منطقه‌اي 100,000  نادر زالي پژوهش‌كده مطالعات راهبردي
آيين شهرياري و دين‌داري (سياست‌نامه 2) 70,000  عبدالكريم سروش صراط
ابر طبقه 250,000  ديويد راتكاف كوير
اتحاد شوروي از تكويت تا فروپاشي 122,000  الهه كولايي وزارت امور خارجه
اتحاد شوروي و انقلاب اسلامي ايران 75,000  الهه كولايي (طبرستاني) علم