ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
اجتماع محلي و حكومت محلي 160,000  علي‌رضا مرادي - هاشم واعظي تيسا
ارتباطات از راه دور و شهر (فضاهاي الكترونيك و مكان‌هاي شهري) 230,000  استيون گراهام - سيمون ماروين مديران امروز
ارزش‌يابي طرح‌ها و برنامه‌ها برنامه‌ريزي شهري 70,000  فرانك سيف‌الديني آييژ
از اريحا تا مكزيكو (شهر و اقتصاد در تاريخ) 220,000  پل بروك كندوكاو
اصول و مباني برنامه‌ريزي شهري 1909 150,000  رسول قرباني سمت
اقتصاد شهري 2072 170,000  نعمت‌الله اكبري سمت
اقتصاد شهري و اقتصاد املاك و مستغلات (نظريه و سياست‌گذاري) 180,000  جان اف مك دونالد - دانيل پي مك ميلان نشر شهر
اقتصاد نوين شهري و منطقه‌اي 300,000  فيليپ مك كين نور علم
انديشه‌هاي نو در مديريت و حكمروايي شهري 150,000  جواد مهدي‌زاده آگاه
انسان‌شناسي شهري 360,000  ناصر فكوهي ني
ايده‌هاي خياباني (نوشته‌هايي درباره شهر تن و زندگي روزمره) 159,000  امين بزرگيان تيسا
ايران توان‌هاي طبيعي و محيطي آن 168,000  محمدتقي رهنمايي مهكامه
بررسي وضعيت شهرسازي و برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي در ايران معاصر 120,000  مجيد غمامي افرند
برنامه‌ريزي روستايي با تاكيد بر ايران 30,000  حسن مطيعي لنگرودي جهاد دانشگاهي مشهد
برنامه‌ريزي شهرهاي جديد 358 75,000  كرامت‌الله زياري سمت
برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي با مردم 50,000  علي حسيني فرهنگ ايليا
برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي فرآيندي و موضوعي تئوري‌هاي كلاسيك 90,000  فرانك سيف‌الديني آييژ
برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهري 130,000  كرامت‌الله زياري دانشگاه تهران
برنامه‌ريزي كاربري اراضي شهري 667 85,000  محمدرضا پورمحمدي سمت
برنامه‌ريزي و آمايش سرزمين (مباني و اصول) 340,000  مسعود منوري تالاب
برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك فرهنگي شهر 120,000  ابراهيم حاجياني تيسا
بنيان‌هاي برنامه‌ريزي در فضاهاي متغير روستايي 180,000  فضيله خاني دانشگاه تهران
بنيان‌هاي نظري در مطالعات شهري 1 (مديريت شهري) 459,000  حسن اسماعيل‌زاده تيسا
پايداري شهر ايراني (كندوكاو در چالش‌ها و نقش برنامه‌ريز توسعه شهري) 285,000  مظفر صرافي - محمد شالي - علي محمدنژاد - محمد اسكندري ثاني - زهرا خدابخشي - منصور سليماني علم
پساكلان‌شهر (مطالعات منطقه‌اي شهرها و مناطق) 320,000  ادوارد سوجا علمي فرهنگي
تجربه‌ي شهري 82,000  ديويد هاروي پژواك
تحليل وضعيت شهر تهران (چالش‌ها - فرصت‌ها) 100,000  محمد سالاري آوردگاه هنر و انديشه
تحليلي از ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي شهري در ايران 330,000  ناصر مشهديزاده دهاقاني دانشگاه علم و صنعت
تربيت شهروندي (با تاكيد بر مولفه‌ها) 17,000  مهين برخورداري - عبدالرسول جمشيديان جهاد دانشگاهي اصفهان
توسعه پايدار محله‌اي 180,000  ثريا معمار جامعه‌شناسان
توسعه پايداربخشي و فضايي (اصول و مدل‌هاي پايدارسازي استراتژيك) 500,000  بيژن مقصودلو - راشين مقصودي تالاب
توسعه فرهنگي و اجتماعي در حوزه شهري 399,000  محمدباقر تاج‌الدين تيسا
جامعه‌شناسي شهر 105,000  فريده ممتاز شركت سهامي انتشار
جامعه‌شناسي شهر 70,000  يانكل فيالكوف آگه
جامعه‌شناسي شهري 200,000  محمدتقي شيخي شركت سهامي انتشار
جامعه‌شناسي شهري 1238 115,000  محمود شارع‌پور سمت
جامعه‌شناسي شهري 550 150,000  مايكل ساوج - آلن وارد سمت
جامعه‌شناسي شهري معاصر 70,000  ابراهيم انصاري جامعه‌شناسان
جستاري در برندينگ شهري 70,000  خليل جعفرپيشه بازاريابي
جغرافياي اجتماعي شهرها (اكولوژي اجتماعي شهر) 90,000  حسين شكويي جهاد دانشگاهي
حاشيه‌نشيني و اسكان غيررسمي (چالش‌ها و پيامدها) 270,000  رضا صالحي اميري - زهرا خدائي ققنوس
حافظه شهري (تاريخ و فراموشي در شهر مدرن) 160,000  مارك كرينسون علمي فرهنگي
حكمروايي نوين شهري 1 (رويكردها مفاهيم مسائل و چالش‌ها) 299,000  علي‌اصغر محكي تيسا
حكمروايي نوين شهري 2 (رويكردها مفاهيم مسائل و چالش‌ها) 299,000  علي‌اصغر محكي تيس
در محضر توپخانه (خودشهرنگاري در مطالعه فضاهاي شهري) 149,000  محمد نظرپور تيسا
درآمدي بر توسعه پايدار شهري 75,000  سعيد ملكي دانشگاه شهيد چمران
درآمدي بر روايت زنانه از شهر ( كاوشي نظري در خوانش تجربه‌هاي زنانه از شهر) 110,000  سارا نادري تيسا
درآمدي بر نظريه‌هاي برنامه‌ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه‌ريزي شهري 350,000  زهره عبدي دانش‌پور دانشگاه شهيد بهشتي
درباره مسايل شهر‌سازي در ايران امروز 140,000  مجيد غمامي آگاه
دوبي سريع‌ ترين شهر دنيا 300,000  جيم كرين ني