تخفيف هفته كتاب

خاقان صاحب‌‌قران و علماي زمان (نقش فتحعلي شاه قاجار در شكل‌گيري روند‌ها و نهاد‌هاي مذهبي نو)

سيري در نظريه‌ها و انديشه هاي انسان‌شناسي اجتماعي فرهنگي

ايدئولوژي برنامه درسي و جامعه‌شناسي نوين آموزش (بررسي كتاب مايكل اپل)

ايدئولوژي برنامه درسي و جامعه‌شناسي نوين آموزش (بررسي كتاب مايكل اپل)

ايدئولوژي برنامه درسي و جامعه‌شناسي نوين آموزش (بررسي كتاب مايكل اپل)


پاییزه‌ی کتاب ۹۷

تخفیف در سایت فروشگاه انتشارات آگاه
ادامه خبر...

سفر«برش‌های کوتاه» از آمریکا به ایران

مجموعه‌ی «برش‌های کوتاه» شامل کتاب‌هایی درباره‌ی مفاهیم مرتبط با سینما که از سوی دانشگاه کلمبیا منتشر شده است با دبیری وحیدالله موسوی در نشر بان منتشر می‌شود...
ادامه خبر...

رونماییِ «ما را با برف نوشته‌اند» در رشت!

جدیدترین اثر نسیم توسلی چهارشنبه ۲۳ آبان در کتاب‌فروشیِ ماه‌نو رشت رونمایی می‌شود. «ما را با برف نوشته‌اند» رمانی است با سویه‌های تاریخی و اجتماعی که در فضای شهر رشت روایت می‌شود.
ادامه خبر...

جنایت‌های غیرعمدی بازخوانی می‌شوند!

نشر آگه مجموعه‌داستان «بازخوانی چند جنایت غیرعمدی» را این هفته روانه‌ی بازار کتاب کرد.
ادامه خبر...