ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)
نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
1 فرصت طلايي (تئوري و استراتژي براي جهاني‌شدن) 390,000  هانس ابراهامسون دنياي نو
23 گفتار درباره سرمايه‌داري پيرامون نكاتي كه آن‌ها را بروز نمي‌دهند 230,000  ها جون چانگ مهر ويستا
23 نكته مكتوم سرمايه‌داري 190,000  ها جون چنگ كتاب آمه
24 استراتژي وارن بافت (كاري كه بافت ثروتمندترين مرد جهان كرد) 80,000  جيمز پاردو چالش
50 ايده اقتصاد كه بايد بدانيد 150,000  ادموند كانوي نورا
52 اشتباه بزرگ در سرمايه‌گذاري 150,000  لري سوودرو - آر سي بالابان پارسيا
77 خطاي سرمايه‌گذاري (خطاهايي كه باهوش‌ها نيز مرتكب مي‌شوند و راه‌هاي پرهيز از آن‌ها) 250,000  لري سوئدرو - آر سي بالابان دنياي اقتصاد
آتي‌هاي اسلامي و بازارهاي آن‌ها 10,000  فهيم خان دانشگاه امام صادق
آثار الحاق به سازمان جهاني تجارت بر توسعه مالي در اقتصاد ايران 30,000  معاونت پژوهش و آموزش شركت چاپ و نشر بازرگاني
آثار و تبعات اقتصادي الحاق ايران به موافقت‌نامه بانكوك 35,000  حسن ولي‌بيگي شركت چاپ و نشر بازرگاني
آدام اسميت و ثروت ملل 90,000  محمدعلي كاتوزيان اميركبير
آزادسازي و عملكرد اقتصادي 150,000  موسي غني‌نژاد دنياي اقتصاد
آشنايي با اقتصاد ايران 180,000  ابراهيم رزاقي ني
آشنايي با صنعت چاپ و نشر 150,000  جليل شاهري لنگرودي - فرشته حاجي‌زاده ماهاني دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب
آموزش جامع ارزش زماني پول در مديريت مالي 165,000  بهشاد ياسيني آراد
آموزش و توسعه (مباحث نوين در اقتصاد آموزش) 320,000  عباس معدن‌دار آراني - محمدرضا سركار آراني ني
آناليز پورتفوي (از رويكرد احتمالي تا رويكردهاي اعتباري و غيرقطعي) 125,000  زياكسيا هانگ سازمان مديريت صنعتي
آنچه اقتصاد از بحران آموخت 230,000  جرج آكرلف - اليور بلنچارد - ديويد رومر - جوزف استيگليتز دانشگاه امام صادق
آنچه با پول نمي‌توان خريد (مرزهاي اخلاقي بازار) 190,000  مايكل سندل مركز
ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك) 150,000  عباس موسويان پژوهش‌گاه فرهنگ و انديشه اسلامي
ابزارهاي مشتقه مالي 180,000  مهدي تقوي - حسين اميري كتاب‌خانه فروردين
ابعاد اساسي در اخلاق و اقتصاد 1886 105,000  يدالله دادگر سمت
اخلاق توليد پول 130,000  يورگ گوئيدو هولسمن دنياي اقتصاد
اخلاق و اقتصاد 70,000  آمارتيا سن پرديس دانش
اخلاق و رفتار حرفه‌اي در بانك‌داري 65,000  مصطفي اسماعيل‌نيا آيلار
ادبيات و اقتصاد آزادي (نظم خودجوش فرهنگ) 400,000  پل كانتور - استفن كاكس دنياي اقتصاد
ادغام در حقوق رقابت 180,000  محسن نيك‌بين دنياي اقتصاد
ارتباطات توسعه در جهان سوم 240,000  علي‌اكبر فرهنگي - ابوالفضل دانايي - رقيه رسا
ارزش‌گذاري مالي 1 (كاربردها و مدل‌ها) 450,000  جيمز آر هيچنر آراد
ارزش‌گذاري مالي 2 (كاربردها و مدل‌ها) 450,000  جيمز آر هيچنر آراد
ارزش‌يابي پروژه‌هاي عمراني دولت 150,000  علي‌اصغر پورعزت - حسن هژبرافكن - مريم دمرچي‌لو - عاطفه نصيري همراه مهربان
ارزيابي اقتصادي طرح‌ها 280,000  محمدنقي نظرپور - زينب كسرائي دانشگاه مفيد
ارزيابي اقتصادي طرح‌ها (اقتصاد مهندسي) 1921 95,000  اميرحسين مزيني سمت
ارزيابي اقتصادي طرح‌ها (موضوعات پيشرفته) 2105 150,000  اميرحسيم مزيني سمت
ارزيابي ريسك و قابليت اطمينان 300,000  حسن جوانشير - علي خاتمي فيروزآبادي شربياني
ارزيابي طرح‌ها و تحليل ريسك (اقتصاد مهندسي) 400,000  فيروز توفيق ني
ارزيابي طرح‌هاي صنعتي 260,000  داوود مجيديان سازمان مديريت صنعتي
از بال I تا بال III (يكپارچگي بالاترين سطح مدل‌سازي ريسك در مقررات بانك‌داري) 590,000  لورنت بالتازار جنگل
از دست رفتن كنترل ؟ (حاكميت در عصر جهاني‌شدن) 120,000  ساسكيا ساسن قصيده‌سرا
از سقوط مالي تا ركود اقتصادي (ريشه‌هاي بحران بزرگ مالي) 100,000  جوواني اريگي - جوزف استيگليتز - جان بلامي فاستر - اسلاوي ژيژك پژواك
از فرهنگ تا توسعه 300,000  ناصر فكوهي فردوس
از مبادله الكترونيكي اطلاعات (EDI) تا تجارت الكترونيكي 45,000  كاملش باجاج شركت چاپ و نشر بازرگاني
استراتژي افزايش مشاركت موثر و رقابتي بخش صنايع كوچك 150,000  سازمان توسعه صنعتي ملل متحد(unido) رسا
استراتژي توليد 120,000  محمد اعرابي - امير مصطفوي پژوهش‌كده مديريت سما
استراتژي سرمايه‌گذاري در بازار مسكن (با تمركز بر تحولات و چشم‌انداز 1393و 1394) 400,000  هادي كوزه‌چي دنياي اقتصاد
استراتژي كسب و كار بين‌الملل در كشور (بازارهاي نوظهور رويكرد شبكه نهادي) 180,000  هانس جانسون دانشگاه تهران
استراتژي‌هاي تبليغاتي اثربخش 55,000  وينستون فلچر مبلغان
استراتژي‌هاي رشد و توسعه اقتصادي 260,000  محمد‌قلي يوسفي ني
استراتژي‌هاي معاملاتي با بيشترين احتمال موفقيت 435,000  رابرت ماينر آراد
استفاده از stata براي مباني اقتصادسنجي 145,000  لي سي ادكينز - آر كارتر هيل رسا