ليست علاقه‌مندي‌هاسبد خريد (0)

نمايش ليست به همراه تصاوير              تعيين فيلتر نمايش :نام قيمت (ريال) نويسنده ناشر
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 80,000  مهدي نظرپور دفتر نشر معارف
امور گمركي و فرآيند ترخيص كالا (بر اساس قانون جديد امور گمركي) 110,000  رحيم محترم - پيمان رضايي - زهرا قلي‌زاده آترا
بخش‌نامه‌ها دستورالعمل‌ها و اطلاعيه‌هاي كاربردي قانون ماليات بر ارزش افزوده 70,000  مسعود زاهدي اول - علي‌رضا نجف پوركردي - لطف‌علي همايون ديدار
بررسي ليزينگ سنتي در مقايسه قوانين و مقررات اسلامي و استاندارد‌هاي بين‌المللي 40,000  انسيه مسيح‌زاده علم و دانش
جديدترين آموزش قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي 50,000  شوراي بررسي پيام عدالت
حقوق نظام صنفي 25,000  مجيد خسروي - ميلاد خسروي اتحاد
دانستني‌هاي كاربردي بيمه تامين اجتماعي 1 100,000  هادي ابراهيمي - مريم صافي - علي‌اصغر يوسفي‌نيا جهاد دانشگاهي
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 80,000  جهانگير منصور دوران
قانون آيين دادرسي مدني (قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و آيين‌نامه‌ي آن) 13,000  بخش پژوهش دراك دراك
قانون اجراي احكام مدني و مقررات مرتبط 6,000  بخش پژوهش دراك دراك
قانون اساسي از فرمان مشروطيت تا امروز 11,000  بخش پژوهش دراك دراك
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 45,000  جهانگير منصور دوران
قانون اساسي قانون مدني 120,000  جهانگير منصور دوران
قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن 50,000  رضا بنايي شركت چاپ و نشر بازرگاني
قانون امور گمركي و يادداشت‌هاي توضيحي 50,000  رضا بنايي شركت چاپ و نشر بازرگاني
قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي 155,000  عليرضا خليلي‌پناه شركت تعاوني سازمان معين ادارات
قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 55,000  جهانگير منصور دوران
قانون بودجه سال 1384 كل كشور 9,000  جهانگير منصور دوران
قانون بودجه سال 1385 كل كشور 10,000  جهانگير منصور دوران
قانون بودجه سال 1386 كل كشور 12,000  جهانگير منصور دوران
قانون بودجه سال 1387 كل كشور 11,000  جهانگير منصور دوران
قانون بودجه سال 1389 كل كشور 25,000  جهانگير منصور دوران
قانون بودجه سال 1390 كل كشور 24,000  جهانگير منصور ديدار
قانون بودجه سال 1391 كل كشور 35,000  جهانگير منصور دوران
قانون بودجه سال 1393 كل كشور 40,000  جهانگير منصور دوران
قانون بودجه سال 1394 كل كشور 50,000  جهانگير منصور دوران
قانون بودجه سال 1395 كل كشور 50,000  حسين زارعي دوران
قانون بودجه سال 1396 كل كشور 70,000  حسين زارعي دوران
قانون پولي و بانكي با آخرين اصلاحات 35,000  محسن عباسي مقرب مجد
قانون تجارت 95,000  جهانگير منصور ديدار
قانون ثبت در نظم حقوقي كنوني 180,000  علي‌رضا ميرزايي بهنامي
قانون حمايت خانواده 60,000  جهانگير منصور دوران
قانون روابط موجر و مستاجر و تملك آپارتمان‌ها 60,000  جهانگير منصور دوران
قانون كار قانون بيمه‌بيكاري 130,000  جهانگير منصور دوران
قانون ماليات‌هاي مستقيم 140,000  جهانگير منصور ديدار
قانون ماليات‌هاي مستقيم 100,000  احمد آخوندي سخنوران
قانون ماليات‌هاي مستقيم با آخرين اصلاحات مصوب 1394 اجرا از سال 1395به انضمام قانون ماليات بر ارزش افزوده و ساير مقررات مالياتي 280,000  محسن ابراهيمي هرمس
قانون مجازات اسلامي 120,000  جهانگير منصور ديدار
قانون مدني 80,000  جهانگير منصور ديدار
قانون مدني و قانون مسئوليت مدني 16,000  بخش پژوهش دراك دراك
قانون مديريت خدمات كشوري 28,000  يوسف رونق فرمنش
قوانين آيين دادرسي كيفري 85,000  جهانگير منصور ديدار
قوانين چك سفته برات 75,000  جهانگير منصور ديدار
قوانين كار و تامين اجتماعي به انضمام بخش‌نامه‌ها آيين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي كاربردي 70,000  مسعود زاهدي اول - علي‌رضا نجف پوركردي - يوسف فرهنگ دوست ديدار
قوانين مقررات و آيين‌نامه‌هاي ديوان محاسبات عمومي كشور 300,000  جهانگير منصور ديدار
قوانين و مقررات آيين دادرسي كيفري 200,000  جهانگير منصور ديدار
قوانين و مقررات آيين دادرسي مدني 250,000  جهانگير منصور دوران
قوانين و مقررات اجراي اصل 44 قانون اساسي و ماليات بر ارزش افزوده 38,000  جهانگير منصور دوران
قوانين و مقررات اراضي و املاك 190,000  جهانگير منصور دوران
قوانين و مقررات استخدامي 170,000  جهانگير منصور ديدار