گروندریسه/ کارل مارکس/ کمال خسروی و حسن مرتضوی/ نشر لاهیتا
1398/07/09 11:53:5

 گروندریسه؛ دست‌نوشته‌های اقتصادی ۱۸۵۷-۱۸۵۸ ترجمه‌ی کمال خسروی و حسن مرتضوی منتشر می‌شود. سرانجام، پس از سه سال و پنج ماه، ترجمه و بازخوانی نهاییِ کتاب گروندریسه، اثر گران‌سنگ دیگری از مارکس به پایان رسید و مترجمان اثر کار را برای آماده‌سازی و تهیه‌ی نسخه‌ی قابل‌انتشار به نشر لاهیتا سپردند.